geodezja gorzów wielkopolski
USŁUGI GEODEZYJNE
Mierzymy to co faktyczne,
urzeczywistniamy to co planowane.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe? Związane z ewidencją
gruntów i budynków? Może obsługa geodezyjna inwestycji?
Sprawdź dlaczego wybierając nas dokonasz dobrego wyboru!

Jestem geodetą zajmującym się obsługą inwestycji i nieruchomości na terenie
Gorzowia Wielkopolskiego i województwa lubuskiego od 15 lat.

Dzięki doświadczeniu i pasji w wykonywaniu swojego zawodu , dostarczam geo-informacji
o stanie faktycznym i prawnym oraz o sposobie zagospodarowania terenu.
Projekty zrealizowane dzięki tym informacjom realizuję w terenie.
W połączeniu z zastosowaniem najnowszych technologii oraz bardzo dobrego sprzętu firmy "Leica", sprawia, że wykonywane zlecenia są w pełni precyzyjne i na potrzeby klienta mogą być również dostarczone w formie cyfrowej.
Moje wieloletnie doświadczenie zdobywałem w wielu małych i dużych inwestycjach naszego regionu, między innymi na Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej, przy inwestycjach branżowych obejmujących branżę: drogową, gazownictwa, energetyki, telekomunikacji, sanitarną, obsługę budowy osiedla mieszkaniowego oraz obsługę Administracji Samorządowej: Urząd Miasta, Urząd Gminy.
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE
POMIARY ZWIĄZANE Z EWIDENCJĄ GRUNTÓW
I BUDYNKÓW
OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
- opracowanie map dla celów projektowych

- pomiary powykonawcze

- pomiary uzupełniające

- numeryczne modele przestrzenne rzeźby terenu
- podziały działek i rozgraniczenia

- wznowienia i wyznaczenia granicnieruchomość

- badanie stanu prawnego nieruchomości

- sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych

- badanie stanów władania, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych
- tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i innych elementów

- pomiary i obliczenia mas ziemnych

- pomiary kontrolne pionowości

- pomiary osiowości urządzeń

- zakładanie osnów realizacyjnych

- inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu
USŁUGI GEODEZYJNE
ERNEST KAISER
ul. Marii Dąbrowskiej 7/13
66-400 Gorzów Wielkopolski

kom. (+48) 695 756 911
e-mail: kontakt@geodezjagorzow.com

NIP : 599-209-29-98
REGON : 081027705
FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Imię i nazwisko:
Twój adres e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:

WYŚWIETL WIĘKSZĄ MAPĘ W NOWYM OKNIE